The TeleDynes at Diego's Bodega

 —  —

Diego's Bodega, 116 Aquidneck Ave, Middletown, RI